Skip to main content
skip to Main Content

Når du representerer er du virksomhetens ansikt utad. Din adferd kan påvirke bedriftens omdømme og påføre skade om sensitiv informasjon kommer på avveie.

Snakk om hva som forventes når dere omgås jobbforbindelser i sosiale sammenhenger.

Husk at hvis andre kan oppfatte dere som representanter for bedriften, bør dere se det som en jobbrelatert sammenheng – selv om man betaler selv.

Gå videre til neste film om samme tema

Back To Top