Skip to main content
skip to Main Content

Inviter til åpenhet og oppfordre ansatte til å informere nærmeste leder om medikamentell behandling. Vurder behovet for tilpasning av arbeidsoppgaver.

Problematisk medikamentbruk kan oppstå som følge av smertelindring eller utfordrende livssituasjoner. Møt mennesker som trenger hjelp med respekt.

Inkluder medikamentbruk i virksomhetens policy for rusmiddelbruk og spill.

Les mer om problematisk medikamentbruk og policy for rusmiddelbruk
og spill på akan.no

Back To Top