Skip to main content
skip to Main Content

Problematisk spillatferd kan gå ut over konsentrasjon og oppmerksomhet. Det kan påvirke utførelsen av arbeidet og sikkerheten negativt. Pengespill kan føre til kriminalitet som underslag.

Inkluder spill i virksomhetens kjøreregler. Informer og integrer det i det øvrige HMS-arbeidet.

Individuelle Akan-avtaler knyttet til pengespill må inneholde økonomisk rådgivning.

Les mer om spillproblematikk på akan.no. Se også jegspiller.no

Back To Top