Skip to main content
skip to Main Content

Ruspåvirkning i arbeidstiden er ikke greit, enten man er i bedriftens egne lokaler, eller man er på et konferansested.

Vær tydelig i forkant på hva som forventes på konferanser og reiser, og snakk om det i fellesskap. Det skaper forutsigbarhet og trygghet.

Back To Top