Skip to main content
skip to Main Content
Dilemmaverktøy bilde av video
Dilemmaverktøy består av filmer, diskusjonstemaer samt tips og råd knyttet til dilemmaer som omhandler arbeidsrelatert alkoholbruk og bakrus.

Selv om det ikke drikkes mye alkohol i selve arbeidstiden, er det nok av anledninger til å drikke i norsk arbeidsliv. Akan kompetansesenter har derfor utviklet Dilemmaverktøy for å sette ledere og ansatte i stand til å diskutere dilemmaer knyttet til blant annet jobbrelatert alkoholbruk.

Dilemmaverktøy består av filmer, diskusjonstemaer samt tips og råd knyttet til dilemmaer som omhandler arbeidsrelatert alkoholbruk og bakrus. Dette verktøyet hjelper ledere og ansatte i å reflektere rundt alkoholkultur, hva som er greit og hvilke enkle grep som kan gjøres for å hindre uønskede situasjoner. Verktøyet gir også tips og råd om hvordan håndtere vanskelige situasjoner knyttet til alkoholbruk.

 

Hvorfor trenger vi Dilemmaverktøy?

Omtrent 24 % har opplevd nedsatt kapasitet dagen derpå, mens 6,2 % har vært borte fra jobb dagen derpå ifølge tall fra FHI og SIRUS i 2010. Alkohol kan være positivt i mange sammenhenger, også i arbeidslivet, men det representerer også noen klare utfordringer.

En undersøkelse utført av Akan kompetansesenter i 2013 viser at 1 av 4 har opplevd en situasjon der en medarbeider har hatt problemer knyttet til rus eller spill i løpet av det siste året.

 

Back To Top