Skip to main content
skip to Main Content
Dilemmaverktøy bilde av video
Dilemmaverktøy består av filmer, diskusjonstemaer samt tips og råd knyttet til dilemmaer som omhandler arbeidsrelatert alkoholbruk og bakrus.

Selv om det ikke drikkes mye alkohol i selve arbeidstiden, er det nok av anledninger til å drikke i norsk arbeidsliv. Akan kompetansesenter har derfor utviklet Dilemmaverktøy for å sette ledere og ansatte i stand til å diskutere dilemmaer knyttet til blant annet jobbrelatert alkoholbruk.

Dilemmaverktøy består av filmer, diskusjonstemaer samt tips og råd knyttet til dilemmaer som omhandler arbeidsrelatert alkoholbruk og bakrus. Dette verktøyet hjelper ledere og ansatte i å reflektere rundt alkoholkultur, hva som er greit og hvilke enkle grep som kan gjøres for å hindre uønskede situasjoner. Verktøyet gir også tips og råd om hvordan håndtere vanskelige situasjoner knyttet til alkoholbruk.

 

Hvorfor trenger vi Dilemmaverktøy?

I en undersøkelse blant arbeidstakere fra Folkehelseinstituttet «Alkohol og arbeidsliv. En undersøkelse blant norske arbeidstakere» (Moan & Halkjelsvik, 2016) svarte 1-2 prosent at de i løpet av siste 12 måneder hadde vært borte en hel arbeidsdag grunnet alkoholbruk, og 2 prosent svarte at de hadde vært borte deler av en arbeidsdag grunnet alkoholbruk dagen før. Forskerne mener det er belegg for å si at det er underrapportering i slike undersøkelser, og at det faktiske alkoholrelaterte fraværet er høyere. Det er store variasjoner på tvers av ulike bransjer. I en tidligere studie blant åtte bransjer varierte alkoholrelatert fravær siste året mellom 0,9 prosent og 20,6 prosent (Edvardsen et.al 2015).

En annen negativ konsekvens knyttet til alkoholbruk er ineffektivitet. Nedsatt konsentrasjon, svekkede prestasjoner, dårligere kvalitet og lavere effektivitet påvirker både drift, arbeidsmiljø, sikkerhet og omdømme. I undersøkelsen fra 2016 svarte 11 prosent at de i løpet av siste 12 måneder hadde vært mindre effektive på jobb på grunn av drikking dagen før. Av de som hadde vært mindre effektive svarte 24 prosent at de fikk gjort omtrent halvparten eller mindre av det de bruker å gjøre disse dagene. I en undersøkelse blant arbeidstakere fra 2019 «Alkohol og arbeidsliv II. Bruk, konsekvenser og retningslinjer ved ulike typer arbeidsplasser i Norge»,

 

Back To Top