Skip to main content
skip to Main Content

Av hensyn til den det gjelder er det best å ta det opp med en gang.

Konsekvensene kan bli alvorlige for vedkommende selv, kolleger, sikkerhet og omdømme. Derfor bør den som er påvirket sendes hjem på en forsvarlig måte.

Med tydelige kjøreregler vil dere vite hvordan dere skal gå fram i situasjoner som denne.

Se mer om kjøreregler

Gå videre til neste film om samme tema

Back To Top