Skip to main content
skip to Main Content

Som kollega trenger du ikke bevis eller beskylde noen for å ha et problem. Målet er å fortelle at du er bekymret.

Som kollega kan du også si fra til en leder, verneombud eller tillitsvalgt.

Som tillitsvalgt eller verneombud har du et ansvar for helse, miljø og sikkerhet. Du kan vise at du bryr deg og informere om at det finnes hjelp, eller varsle nærmeste leder om du ikke når frem.

Gå videre til neste film om samme tema

Back To Top