Skip to main content
skip to Main Content

Det er mange sosiale situasjoner i arbeidslivet, som representasjon, reiser, middager, lønningspils o.l.

Legg til rette for at det skal være lett å si nei. Det gjør dere ved at alkoholfrie alternativer er lett tilgjengelige.

Ved å ha kjøreregler som er kjent for alle, skaper dere bevissthet og klare grenser.

Kjøreregler skaper forutsigbarhet og ivaretar alle.

Se mer  om kjøreregler

Gå videre til neste film om samme tema

Back To Top