Skip to main content
skip to Main Content

Dersom kjørereglene sier at man ikke skal være påvirket på jobb, er det ikke greit å jobbe selv om situasjonen oppfattes som prekær.

Ruspåvirkning på jobb er uakseptabelt i enhver situasjon. Dette gjelder av hensyn til sikkerhet, kvalitet, arbeidsmiljø og bedriftens omdømme.

Gå videre til neste film om samme tema

Back To Top