Skip to main content
skip to Main Content

Bruk av illegale rusmidler kan påvirke sikkerheten, arbeidsmiljøet og påvirke virksomhetens omdømme negativt.

Handel med og besittelse av narkotika er ulovlig.
Arbeidsgiver kan tilby individuell Akan-avtale og ivareta den ansatte.

Virksomheten bør ha en tydelig holdning til bruk av illegale rusmidler, og hvordan dere vil håndtere det.

Se mer på akan.no/rusmiddelpolicykjoreregler/

Gå videre til neste film om samme tema

Back To Top