Skip to main content
skip to Main Content

Har arbeidsgiver noe med om ansatte røyker hasj i fritiden, så lenge det ikke går ut over arbeidet?

Er det større grunn til å reagere på narkotikabruk enn ved andre brudd på lover og regler på fritiden?

Hva betyr det for bedriftens omdømme om det blir kjent?

Har yrkesgruppe eller stilling noen betydning?

Back To Top