Skip to main content
skip to Main Content

Målet er ikke en erkjennelse, men å gi vedkommende en mulighet til å korrigere atferd.

Så lenge du er bekymret bør du følge opp den første samtalen med flere.

Fortell hvorfor du er bekymret uten å tolke eller dømme.
Den første samtalen skal ikke løse problemet, men starte en prosess.

Back To Top