Skip to main content
skip to Main Content

Ledere har ansvar å ta en samtale ved bekymring eller mulige brudd på regler. Det angår arbeidsplassen hvis det går utover jobben, selv om det er på fritiden. 

Kolleger kan alltid vise bekymring og omsorg. 

Ved å ha kjøreregler som sier at bruk av illegale rusmidler ikke aksepteres, viser virksomheten en tydelig holdning.

Kjørereglene må forklares og gjøres kjent blant alle ansatte, og spesielt nyansatte og lærlinger.

Back To Top